Connect with us

ข่าวรายวัน

‘คุณจิ๋ว รุ่งรัศมี’ ทายาท ‘ชินกร ไกรลาศ’

ตั้งใจสืบต่อเพลงแหล่เหมือนพ่อ รู้จัก ‘คุณจิ๋ว รุ่งรัศมี’ ทายาท ‘ชินกร ไกรลาศ’ ศิลปินแห่งชาติ (ชมภาพ)

‘ชินกร ไกรลาศ’ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงแหล่) ประจำปีพุทธศักราช 2541 ที่จากไปแล้ว

ด้าน ‘น.ส.รุ่งรัศมี ฝ้ายเทศ’ บุตรสาว ‘ชินกร’ กล่าวเบื้องต้นว่า ทั้งนี้สิ่งที่บิดาห่วงคืองานรับขวัญนาคที่ได้ว่าจ้างไว้ 3-4 งาน

เบื้องต้นตนอาจจะไปทำแทน ซึ่งส่วนก็มีความสามารถอยู่บ้าง และสิ่งที่คิดต่อจากนี้ คือการสืบสานงานที่บิดารัก โดยเฉพาะการทำขวัญนาค

เพื่อให้คงสืบต่อไป สำหรับลิขสิทธิ์เพลงครอบครัวเป็นคนดูแล เพราะผลงานของคุณพ่อส่วนใหญ่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ถ้าใครที่อยากจะใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

ก็มาขอใช้ได้” ส่วนทางบุตรชาย ‘อาจารย์ ดร.ขจร ฝ้ายเทศ’ กล่าวว่า “ก่อนที่คุณพ่อจะจากไป ท่านไม่ได้ห่วงอะไร

เพราะเชื่อว่าตนและครอบครัวจะดูแลกันได้ ก่อนที่จะจากไป พ่อได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างถึงที่สุดแล้ว แม้จะไม่สบายก็ยังทำงานตลอด”

สำหรับประวัติชีวิต ‘ชินกร ไกรลาศ’ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดคุ้งยาง อำเภอกงไกรลาศ

จังหวัดสุโขทัย ได้รับปริญญาดุษฏีกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต จากวิทยาลัยครูธนบุรี มีความสนใจในเพลงพื้นบ้านตั้งแต่ยังเยาว์วัย

โดยเป็นนักร้องเพลงเชียร์รำวง เป็นศิษย์ของ ‘ครูพยงค์ มุกดา’ โดยบันทึกผลงานเพลงแผ่นเสียงครั้งแรก ผลงานเพลงที่สร้างชื่ออย่างมาก

ได้แก่ เพลงยอยศพระลอ, เเพชรร่วงในสลัม แต่ผลงานที่ผู้คนจดจำได้ดีคือแนวการแหล่ “กิ้งก่ากิ้งกือ” อันเป็นเอกลักษณ์

‘ชินกร’ เป็นนักร้องที่ประยุกต์เพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ในหลายลักษณะ ทั้งลำตัด เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว

เพลงเรือ เพลงคุณแซว และต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปีพุทธศักราช 2541

ซึึ่ง ‘ชินกร ไกรลาศ’ เคยมอบเพลง “เหนือเกล้าชาวไทย” ให้ ‘สวยใจ ไกรลาศ’ ขับร้อง “เพลงเหนือเกล้าชาวไทย ผมแต่งไว้นานแล้ว

ในใจก็คิดว่าอยากจะให้นักร้องรุ่นใหม่เป็นตัวแทนถ่ายทอดสืบต่อปณิธานเพลงที่เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ซึ่งตอนนี้ก็นับว่าเป็นจังหวะเวลาอันเหมาะสมที่ผมรับ

“สวยใจ ไกรลาศ” ไว้เป็นบุตรบุญธรรม เพราะเห็นว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ และใจรักการสืบสานวัฒนธรรมเพลงไทย จึงได้มอบเพลงนี้ให้สวยใจเป็นผู้ขับร้อง”

Loading...

More in ข่าวรายวัน

error: Content is protected !!